html basic - de cursus voor beginners


~HTML basic
   ~Wat is html ?
   ~Over tags
   ~Stijl tags
   ~Plaatsings tags
   ~Letter tags
   ~Kleuren tags
   ~Links
   ~Plaatjes
   ~Tabellen
   ~En verder

~Forum
~Downloads
~Links
~Referenties
~Disclaimer
~Feedback

 

 


Les 2 : Over tags

We hebben nu al een pagina gemaakt. Een zeer eenvoudige, maar het is er wel een ! Makkelijk he ?

Dan gaan we nu iets verder.

Tags zijn een soort opdrachten. Elke tag geeft de browser een andere opdracht. De opdracht slaat op het deel dat tussen de open- en sluittag staat. Een opentag en een sluittag zien er altijd als volgt uit, schrik niet :

<ZO BEGINT DE OPDRACHT> ( = de opentag )

</ZO SLUIT DE OPDRACHT> ( = de sluittag )

Dat viel toch best mee ?

Om het tag-gebeuren wat makkelijker te kunnen uitleggen, geef ik al stiekem 1 tag die gebruikt wordt om tekst dikgedrukt te maken. Zoals je misschien weet is het woord voor dikgedrukt in het Engels 'Bold'. De tags zijn daarom dan ook als volgt :

<B>

</B>

De bovenstaande tags geven dus aan dat alle tekst die tussen de opentag en de sluittag staan dikgedrukt moet zijn. Ik zal het zo bewijzen door deze tags te verwerken in onze test.htm, maar eerst gaan we test.htm voorzien van wat andere (standaard)tags die in elk .htm bestand aanwezig moeten zijn, te weten de volgende :

tag nut
<HTML> geeft aan dat het een html bestand betreft
<HEAD></HEAD> tussen deze 2 tags komt het 'hoofd' van de pagina. Hierin staan wat gegevens vermeld over de pagina, zoals bijv. de titel en de meta tags ( zie Extra les ) vermeld. Op de titel na is de tekst binnen de <HEAD> niet zichtbaar.
<TITLE></TITLE> tussen deze 2 tags komt de titel van de pagina te staan De titel zal zichtbaar zijn in de bovenste balk van de browser. Dus helemaal linksbovenin.
<BODY></BODY> tussen deze 2 tags komt de werkelijke pagina te staan
</HTML> sluit het html bestand af

Als we de bovenstaande tags in test.htm gaan verwerken komt het er als volgt uit te zien :

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Mijn eerste pagina</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Test

</BODY>

</HTML>

Voer de wijzigingen maar door in test.htm. Als het goed is heb je het kladblok nog geopend, want ik heb volgens mij niet gezegd dat je het mocht sluiten :-)

Let op ! Het mooie blauwe kader zoals je hierboven ziet zul je in de cursus vaker zien. De tekst binnen het kader kun je kopieren naar een .htm bestand om het vervolgens in een browser te bekijken. Verwijder wel eerst de tekst die op dat moment nog in het kladblok staat.

Ingevoerd ? Mooi, sla test.htm dan maar weer even op. Klik nu je browser aan, die ook nog geopend is en klik daar op vernieuwen. Als het goed is zie je nu in de bovenste balk van je browser de titel, "Mijn eerste pagina", staan. Voor de rest is er niks veranderd. Dit komt doordat we verder alleen tags hebben toegevoegd, en tags zelf zijn niet zichtbaar in de browser.

Laten we nu meteen maar even de eerder genoemde Bold-tag gaan doorvoeren. Hoe dan ? Simpel. Zet de opentag voor "Test", en de sluittag na "Test". Test.htm komt er dus als volgt uit te zien ;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Mijn eerste pagina</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<B>Test</B>

</BODY>

</HTML>

Sla maar weer op, vernieuw je browser en bekijk het resultaat......

Mooi he ?

Je weet nu hoe tags werken. In de volgende lessen zal ik aantal tags bespreken. Ik heb ze ingedeeld in de volgende categorien ;

  • Stijl
  • Plaatsing
  • Kleuren
  • Letters

Naar les 3


opentag
code die wordt gebruikt om de tag te openen. Ziet er altijd als volgt uit : <blabla>.

sluitag
code waarmee we de tag gaan sluiten. Ziet er altijd als volgt uit : </blabla>

vernieuwen
reload, refresh, noem maar op......die knop bovenin, of probeer anders F5 eens....

webles © 2000-2002 kopalis